FELLHORN - 2013
Fellhornbahn Mittelstation 1780m
Sechsersessel Möser Ausstieg, Ausblick Himmelschrofen 1759m
Sechsersessel Möser Ausstieg, Ausblick Richtung Kanzelwand 2058m
Vierersessel Zweiländer, Ausstieg Kanzelwand